Recent News
Od Młodej Polski, przez okres międzywojenny aż do literatury wojennej dającej pokrzepienie i nadzieję

W trzeciej klasie szkoły ponadpodstawowej uczniowe liceów i techników, poznają trzy epoki literackie. Korzystać będą z Oblicza epok klasa 3 podręcznik do nauki. Dzięki znanej i lubianej publikacji, uczniowie w prosty i przyjemny sposób zdobędą najważniejsze informacje dotyczące Młodej Polski, okresu międzywojennego i tego co stworzone zostało w czasie II wojny światowej.

Zbrodnia i Kara, Wesele, Chłopi i Przedwiośnie, czyli największe dzieła Młodej Polski i Okresu Międzywojennego – Oblicza epok 3.1

Pierwsza z części podręcznika przygotowanego dla uczniów klas trzecich szkoły średniej zawiera najważniejsze dzieła i informacje dotyczące Młodej Polski, oraz Okresu Międzywojennego. Zakres wiedzy poukładany jest zgodnie z powiązaniami tematycznymi. Na początku każdego działu znajdują się najważniejsze informacje dotyczące epoki, wśród najważniejszych utworów zawartych w podręczniku można wymienić Zbrodnię i Karę, Wesele, Chłopów i Przedwiośnie.

Oprócz szczegółowego omówienia najważniejszych lektur w książce znalazły się tematy poświęcone literaturze pięknej, oraz odwołania do dzieł współczesnych. Omówione zostały także filmy, czy plakaty.

Do każdego z utworów, podobnie jak we wcześniejszych latach autorzy przygotowali zestaw pytań i ćwiczeń ułatwiających uczniowi zrozumienie analizowanego tekstu. Najważniejsze pojęcia zostały wyodrębnione i zaakcentowane, by uczeń lepiej je zapamiętał.

Druga część Oblicza epok 3 – Literatura Wojenna

Drugi z podręczników, przeznaczony do realizacji w klasie trzeciej szkoły ponadpodstawowej zawiera najbardziej znane dzieła literatury wojennej. Na początku, podobnie jak w przypadku wcześniejszych publikacji przygotowano wprowadzenie do epoki a następnie uczeń zapoznawany jest z najważniejszymi dziełami epoki.

Struktura podręcznika, jest niemal identyczna jak w poprzednich częściach. Każdy z bloków tematycznych kończy się podsumowaniem z najważniejszymi informacjami. Przypomniane zostały także szczegóły dotyczące omawianych lektur.

Oprócz tego, jeden z tematów w każdym dziale został poświęcony przygotowaniu własnego tekstu.

Wszystko to ma zachęcić ucznia do systematycznej nauki, ułatwić mu zrozumienie omawianych treści oraz umożliwić jak najlepsze przygotowanie do matury.

News Reporter